Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng

http://hoinongdan.caobang.gov.vn


Ký kết phối hợp xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại giai đoạn 2021 - 2025

Chiều 11/3, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị và chi hội nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.
Các đại biểu dự Lễ ký kết

Căn cứ Điều lệ, chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn Thanh niên, Liên minh HTX tỉnh thống nhất ký kết chương trình phối hợp với các nội dung: Xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại; xây dựng và phát triển các HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị; xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, giám sát phản biện xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 đã đề ra.

Lãnh đạo các đơn vị ký kết Chương trình phối hợp xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị và chi hội nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2025.

Tại Lễ ký kết, các đơn vị thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo chương trình với các mục tiêu cụ thể về xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại; tuyên truyền phổ biến cho 100% hội viên, đoàn viên, thành viên các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại; phối hợp chỉ đạo xây dựng ít nhất 2 mô hình tiêu biểu, điển hình cấp xóm, xã đạt chuẩn nông thôn mới và đạt tiêu chí “xã hội nông thôn văn minh, hiện đại”.

Xây dựng và phát triển các HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị với các mục tiêu cụ thể, có từ 30 HTX hoạt động ở mức khá trở lên (từ 2 HTX nông nghiệp trở lên ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, 2 HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị); xây dựng ít nhất 2 mô hình HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị hoạt động hiệu quả, bền vững; phối hợp xây dựng 1 - 2 chi hội nông dân nghề nghiệp “3 trong 1” trên địa bàn tỉnh.

Chương trình phối hợp tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các đơn vị trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thành viên HTX, người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh tham gia xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị và chi hội nông dân nghề nghiệp; cổ vũ phong trào thi đua của đoàn viên, hội viên, thành viên. Qua đó, góp phần xây dựng các tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Nguồn tin: Bao Cao Bằng: K.T

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây