Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng

http://hoinongdan.caobang.gov.vn


HND huyện Bảo Lâm: Triển khai, thực hiện công tác ủy thác vay vốn Ngân hàng CSXH và Quỹ HTND các cấp

Đồng chí Mông Hải Châu PCT Hội Nông dân huyện kiểm tra mô hình Nuôi trâu sinh sản tại xã Thạch Lâm
Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện đã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện thực hiện tốt việc ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhằm đưa đồng vốn ưu đãi đến tận tay người thụ hưởng, giúp nhiều hộ nghèo có vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo của địa phương. Đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực thực hiện “ Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân huyện Bảo Lâm, giai đoạn 2016-2021”.
Đến nay, 13/13 cơ sở Hội đã thực hiện nhận uỷ thác với Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Tính đến ngày 30/4/2021, Hội Nông dân quản lý  88 Tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ đạt: 115 tỷ 901 triệu đồng, cho 2.743 lượt hộ vay, dư nợ quá hạn là 0,80%. Cùng với việc cho nông dân vay vốn Hội nông dân các cấp còn tích cực phối hợp với các ngành tổ chức được 26  buổi tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các hộ vay vốn. 
Tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ hỗ  trợ nông dân cấp huyện giai đoạn 2016-2021, Hội Nông dân huyện Bảo Lâm đã chỉ đạo Hội nông dân các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, ủng hộ, xây dựng Quỹ HTND tới các cơ sở Hội. Tham mưu cho Huyện ủy xây dựng và thành lập được Ban Chỉ đạo cấp huyện, về triển khai Kết luận 61-TW của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng chính phủ. Tính đến ngày 10/5/2021 tổng số nguồn Quỹ HTND huyện đang quản lý là 4 tỷ 806 triệu đồng. Trong đó: Nguồn của Trung ương 850 triệu đồng, 01 Dự án, 17 hộ vay; Nguồn của tỉnh 980 triệu đồng, 03 Dự án gồm 28 hộ vay; Nguồn của huyện 2 tỷ 976 triệu đồng, 17 dự án gồm 148 hộ vay (trong đó Ngân sách huyện cấp theo Quyết định 673 từ năm 2016 - 2021 là 300 triệu đồng).
Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội và Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, đã tạo điều kiện và động lực khích lệ hội viên nông dân tích cực lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và có nhiều mô hình hiệu quả như mô hình nuôi trâu sinh sản huyện Thạch Lâm, mô hình nuôi bò sinh sản xã Thái học, mô hình nuôi cá thương phẩm xã Vĩnh Quang. Thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện ủy thác cho hội viên nông dân vay vốn, đồng thời, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, đảm bảo 100% nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Cùng với các chính sách khác của Đảng và Nhà nước, chính sách tín dụng ưu đãi do NHCSXH huyện Bảo Lâm và Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp thực hiện thời gian qua là một phần quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, góp phần cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là nguồn lực to lớn để huyện Bảo Lâm duy trì và nâng cao chương trình xây dựng Nông thôn mới thời gian tiếp theo
 

Tác giả bài viết: Dương Ngộ, Hội Nông dân huyện Bảo Lâm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây