Đến
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 16-KH/HNDTW 07/03/2024 KH thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ
2 182/QĐ-TTG 19/02/2024 QĐ Phê duyệt Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030
3 21-CTrHĐ/HNDT 07/01/2024 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028
4 46-NQ/TW 19/12/2023 Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của HND Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
5 01 13/11/2023 MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN
TRUYỀN THÔNG VỀ DỰ THẢO LUẬT BHXH (SỬA ĐỔI
6 số 75/2023/NĐ-CP 07/11/2023 Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 75/2023/NĐ-CP
7 01-NQ/HNDT 17/08/2023 Nghị quyết BCH Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028
8 Bài viết 21/03/2023 17 sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số
9 Hướng dẫn số 3152-HD/HNDT 28/02/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp năm 2023 tỉnh Cao Bằng
10 Hướng dẫn số 3151-HD/HNDT 28/02/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hoá Việt Nam ( 1943-2023)
11 KH số 29-KH/HVHNT-HND 28/02/2023 Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi Ảnh nghệ thuật về chủ đề Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn miền Non nước năm 2023
12 Hướng dẫn số 3096-HD/HNDT 07/02/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023
13 Hướng dẫn số 3044-HD/HNDT 08/01/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
14 89/2022/NQ-HĐND 08/12/2022 Nghị quyết quy định mức giảm phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
15 Số 20-CT/TU 26/09/2022 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028
16 1370/KH-UBND 30/06/2022 Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
17 2526-HD/HNDT 16/06/2022 Tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”
18 2624-HD/HNDT 16/06/2022 Tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”
19 35-HD/BTGTU 06/06/2022 Hướng dẫn tuyên truyền về Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022
20 1361/KH-UBND 01/06/2022 Kế hoạch Phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
21 1335/KH-UBND 30/05/2022 Kế hoạch Triển khai, thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022
22 1283/UBND-VX 25/05/2022 Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới
23 2551-HD/HNDT 22/05/2022 Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Chi hội Hội Nông dân
24 1207/KH-UBND 18/05/2022 KH hành động phòng chống suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2022-2025
25 1092/KH-UBND 09/05/2022 Kế hoạch Tuyên truyền Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
26 445-KH/HNDT 04/05/2022 Thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; đẩy mạnh triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị
27 Số 361-KH/HNDT-BDT 28/04/2022 KH thực hiện chương trình phối hợp giữa BDT và HNT năm 2022
28 Số 205-CTPH/BDT-HNDT 27/02/2022 Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Dân tộc và Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
29 Số 2016-CV/HNDT 10/11/2021 Công văn số 2016 - CV/HNDT V/v Thông báo kết quả ủng hộ Quỹ HTND 10 tháng đầu năm 2021
30 Số 240 - KH/HNDT 26/04/2021 KH thông tin tuyên truyền về công tác XD Đảng XD hệ thống chính trị năm 2021
31 Số 1388-HD/HNDT 21/04/2021 Hướng dẫn về việc nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện NQ ĐHĐB lần thứ XIII của Đảng
32 HD/HNDT 18/04/2021 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930 – 14/10/2020) VÀ 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM (21/4/1961 - 21/4/2021)
33 TLTT 07/04/2021 Câu hỏi về bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
34 Số 1345-HD/HNDT 04/04/2021 Hướng dẫn tuyên truyền KN các ngày lễ lớn và sự kiện LS quan trọng Quý II-2021
35 Số 1339-HD/HNDT 30/03/2021 Hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2021
36 Số 1276-HD/HNDT 23/02/2021 Hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm về DTTGQPAN năm 2021
37 Số 1275-HD/HNDT 23/02/2021 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCSHCM
38 Số 218 - KH/HNDT 23/02/2021 KH phòng chống bệnh truyền nhiễm 2021
39 Số 214 - KH/HNDT 21/02/2021 KH thực hiện Chương trình củng cố phát triển nâng cao chất lượng DV KHHGĐ đến năm 2030
40 Số 1171-HD/HNDT 21/01/2021 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021
41 Số 205 - KH/HNDT 21/01/2021 KH hưởng ứng phát động Phong trào thi đua bảo đảm TTATGT 2021 - 2025
42 Số 196 - KH/HNDT 18/01/2021 KH phát động thi đua ATGT 2021
43 Số 538 - HD/HNDT 16/02/2020 Công tác tuyên truyền các cấp Hội năm 2020
44 Số 100 - KHPH/HND- BĐBP 09/02/2020 Thực hiện Chương trình phối hợp “Vận động nông dân khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tổ quốc” năm 2020
45 Số 99 - KH/HNDT 05/02/2020 Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại tỉnh Cao Bằng
46 Số 101 - KH/HNDT 04/02/2020 Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020
47 Số 101 - KH/HNDT 04/02/2020 Kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020
48 Số 524 - CV/HNDT 30/01/2020 V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) gây ra
49 Số 94 -KH/HNDT 19/01/2020 Thực hiện Kế hoạch số 387-KH-TU ngày 04/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về Triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng dối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
50 Số 91 - KH/HNDT 13/01/2020 Thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2025 

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay2,107
  • Tháng hiện tại28,284
  • Tổng lượt truy cập2,202,419
 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Tổ 5, phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3954291  -  Email: bantuyenhuancb@gmail.com
Ghi rõ nguồn hoinongdan.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Nông Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây